آیت الله العظمی مکارم شیرازی تبیین کردند:
آیا وجوب بهشت برای زائر حضرت معصومه (س) مطلق است یا مشروط؟