با ظرفیت ۴۳۶ نفری؛
مهلت تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۱ تمدید شد