با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دبیر ستاد ملّی راهیان پیشرفت (قرارگاه شهید فخری‌زاده) منصوب شد