معاون آموزشی وزارت علوم در بازدید از دانشگاه گنبدکاووس‌:
ارزیابی دانشگاه‌ها براساس طرح تحول است