معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
افزایش ۲ درصدی ورودی دانش آموزان رشته ریاضی پایه دهم