تولید آزمایشی خودرو ساینا.اس CVT آغاز شد/ ساینا با گیربکس اتوماتیک روانه بازار می شود