با حضور وزیر علوم؛
آیین تجلیل از کارکنان نمونه ستاد وزارت علوم برگزار شد