عقبگرد دلار توافقی به کانال ۳۳/ ریزش نرخ ارز ادامه دارد