برگزاری رویداد ملی «همنا» با مشارکت تشکل‌ها و فعالان جوان