وزیر آموزش و پرورش در آیین اختتامیه کنگره قرآنی بخش دختران در استان گلستان:
ایفای مسئولیت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با مهارت‌آموزی محقق می‌شود