توسط خانه کتاب و ادبیات ایران؛
جایزه «روایت نویسی هوادار؛ ویژه جام‌جهانی قطر» برگزار می‌شود