معاون پرورشی و فرهنگی تاکید کرد:
ضرورت حضور روحانیون در مدارس برای پاسخ به سوالات دانش‌آموزان