آیت الله استادی:
آیت الله مرعشی نجفی ارزنده‌ترین ثروت فرهنگی را برای مکتب اهل‌بیت (ع) به یادگار گذاشت