آیت الله اعرافی در دیدار مفتی روسیه:
قم یکی از قطب‌های علمی و معرفتی در جهان اسلام است