ظرفیت تولید برق بیش از ۷ هزار مگاوات افزایش می‌یابد