رئیس دانشگاه تهران خبر داد
تخصیص بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری به دانشگاه تهران، روی میز شورای اقتصاد