عضو کمیسیون آموزش مجلس :
شناسایی دانش‌آموزان مستعد با اجرای طرح «شهاب»