حمیده جعفری مطرح کرد؛
افزایش هوش کتابخوانی، جامعه را بیمه می‌کند