بی‌توجهی برخی مردم به بحران جمعیت به دلیل مشکلات اقتصادی است