شرکت‌های خلاق و نوآور استحقاق حمایت حداکثری را دارند