مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در گفت‌وگو با پانا خبر داد؛
بازدید ایمنی از 900 مدرسه در پایتخت