در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت مطرح شد.
زمان اجرای «کالابرگ الکترونیک» اعلام شد