توسط انتشارات راه‌یار؛
کتاب جدید کلر ژوبرت برای بچه‌ها منتشر شد