در راستای اجرای سیاست‌های دولت مردمی صورت گرفت؛
دیدار مردمی وزیر آموزش و پرورش