برای ادای احترام به پرچم ایران؛
پویش «می‌میرم برات» برگزار می‌شود