رئیس شورای عالی استان‌ها مطرح کرد؛
توافق با رئیس‌جمهور برای استفاده از ظرفیت مدیریت شهری