معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در گفت‌وگو با دفاع‌پرس خبر داد؛
ایجاد ۲۱۸ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد از ابتدای سال جاری