عضو کمیسیون آموزش مجلس:
طرح «یک فوریتی کنکوری مجلس» بر اساس فرآیند قانونگذاری به آزمون دی ماه نمی‌رسد