جشنواره فیلم رشد و فرصت‌هایی که در پیش است/ یک جشنواره فیلم با نماد کتاب