برگزاری آزمون‌های سراسری به دانشگاه‌های معین هر استان محول می‌شود