با حضور ایران؛
نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت افتتاح شد