رییس پارک علم و فناوری استان سمنان اعلام کرد:
ثبت ۸۰ نیاز فناورانه در سامانه نان