دکتر خطیبی در آیین رونمایی از پوستر دومین همایش ملی تحول در علوم انسانی:
با افتخار از پیشرفت های علمی و دستاوردهای نظام و انقلاب دفاع می کنیم