مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران؛
آغاز ساخت ۲ هزار و ۲۰۰ مسکن یک طبقه و دوطبقه حیاط‌دار در پرند/ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی رویکرد اصلی دولت سیزدهم در شهرهای جدید است