برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲؛
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه تهران اعلام شد