در جلسه درس گفتارهای شاهنامه مطرح شد؛
انتقاد میرشکاک از صداوسیما به‌خاطر شیوع لهجه تهرانی