دانشگاه تهران اعلام کرد؛
پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع ارشد ناپیوسته