انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر:
سکوت در برابر دولت‌های خاطی وقاحت آن‌ها را دو چندان می‌کند