گردش مالی سلول های بنیادی در ۲۰۲۹ به ۱۵۳بیلیون دلار می رسد