چرا قوه قضائیه با "فروش خودرو در بورس" مخالف است؟!