اقتصاد دانش‌بنیان در بیانات رهبری
برای رشد اقتصاد و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کنیم