علائم، نحوه تشخیص و درمان درد لگن در زنان و مردان چیست؟