بازدید امام خامنه‌ای از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی