مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت خبر داد:
گسترش پوشش بیمه‌ای خدمات دندان‌پزشکی و کاهش پرداخت از جیب مردم