امامی در افتتاحیه نمایشگاه شهر خانواده مطرح کرد؛
نظام مصرف فرهنگی چه زمانی به سمت محصولات ایرانی تغییر می‌کند؟