رابط دولت با ائمه جمعه و حوزه‌های علمیه تأکید کرد؛
لزوم حمایت دولت از مساجد کشور