در نشست نیکزاد , معاون وزیر میراث فرهنگی مطرح شد
بررسی راهکارهای رفع مشکلات بین مدیریت شهری سرعین و سازمان توسعه گردشگری