استاندار آذربایجان غربی؛
توزیع ۵ هزار دستگاه چادر در منطقه زلزله زده خوی