مهم ترین هدف انقلاب اسلامی شناخت دقیق اسلام و معرفی معارف اهل بیت(ع) به بشریت است