۱۶ نیروگاه جدید به شبکه برق کشور در ۹ ماه گذشته متصل شد/ افزایش ۶ برابری نیروی کار فعال در نیروگاه‌سازی کشور